56/Ckt/09/EJ

Termin składania ofert: 05.06.2009 godz. 09:30

CPV: 18332000

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Dostawa koszul służbowych letnich oraz koszul wyjściowych letnich

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 26.05.2009 pod poz.166454-2009

Powrót na górę strony