63/Ckt/09/RJ/FZ

Termin składania ofert: 16.06.2009 godz. 10:30

CPV: 18820000-3, 18800000-7

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Dostawa butów sportowych i trzewików letnich

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 04.06.2009 pod poz.86347-2009

Powrót na górę strony