67/Cut/09/AO/FZ

Termin składania ofert: 06.07.2009 godz. 10:30

CPV: 2299300-7, 2493000-2

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń do automatycznego cyfrowego wykonywania zdjęć fotograficznych na potrzeby Laboratoriów Kryminalistycznych KWP, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 19.06.2009 pod poz. 200696-2009

Powrót na górę strony