77/BŁiI/09/MT

Termin składania ofert: 06.07.2009 godz. 09:00

CPV: 30240000-3

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Budowa portalu internetowego zawierającego wykaz osób poszukiwanych na podstawie listu gończego oraz wykaz osób poszukiwanych na podstawie zawiadomienia o zaginięciu osoby

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 24.06.2009 pod poz. 206382-2009

Powrót na górę strony