76/BŁiI/09/PC/FZ

Termin składania ofert: 22.07.2009 godz. 09:30

CPV: 50330000-7

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Zakup serwisu pogwarancyjnego systemów zasilania gwarantowanego produkcji firmy Telzas

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 10.07.2009 pod poz. 234102-2009

Powrót na górę strony