81/Cut/09/AS/FA

Termin składania ofert: 27.07.2009 godz. 11:30

CPV: 31500000-1, 31521330-6, 34223000-6

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Dostawa 7 mobilnych zestawów do oświetlenia miejsca interwencji dla komórek minersko-pirotechnicznych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego - "Poprawa wyposażenia technicznego przygranicznych jednostek Policji odpowiedzialnych za zwalczanie przestępczości transgranicznej, zorganizowanej oraz nielegalnej migracji nr 4/NMF/PL0234/08, Działanie 1"

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 16.07.2009 pod poz. 240520-2009

Powrót na górę strony