88/Czo/09/PC/FZ

Termin składania ofert: 14.08.2009 godz. 09:30

CPV: 79710000-4

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Świadczenie usług w zakresie ochrony obiektu "Gwardia"

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 05.08.2009 pod poz. 127867-2009

Powrót na górę strony