97/Cut/09/EJ

Termin składania ofert: 03.09.2009 godz. 09:30

CPV: 73110000-6

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Przeprowadzenie badań diagnostycznych środków minersko-zaporowych po upływie okresu gwarancji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 20.08.2009 pod poz. 287412-2009

Powrót na górę strony