92/Ctr/09/JC/FZ

Termin składania ofert: 03.09.2009 godz. 10:30

CPV: 34114000-9

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Zabudowa 10 pojazdów VW Caddy 1,9 TDI do policyjnej wersji Ambulans Poczty Specjalnej Policji na potrzeby KGP

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 24.08.2009 pod poz. 289508-2009

Powrót na górę strony