95/Ckt/09/UM/FZ

Termin składania ofert: 11.09.2009 godz. 10:30

CPV: 18317000-4

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Dostawa 33 000 par skarpet letnich i 33 000 par skarpet zimowych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 26.08.2009 pod poz. 140599-2009

Powrót na górę strony