106/Ckt/09/AO/FZ

Termin składania ofert: 16.09.2009 godz. 09:30

CPV: 44173000-3

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Zadanie 1 - dostawa 2 000 szt. koszul służbowych letnich oraz 2 000 szt. koszul wyjściowych letnich Zadanie 2 - dostawa 500 szt. pasów białych z koalicyjką

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 08.09.2009 pod poz. 308566-2009

Powrót na górę strony