105/Cam/09/RJ/FZ

Termin składania ofert:

CPV: 44111000-1, 44411000-4, 44163000-0, 44212500-4, 31230000-7, 31524000-5, 31320000-5

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Dostawy materiałów budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych do modernizacji i remontu budynku magazynowo-warsztatowego "D" w obiekcie KGP przy ul. Taborowej 33c w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 10.09.2009 pod poz. 152575-2009

Powrót na górę strony