104/Cut/09/KD/FZ

Termin składania ofert: 22.09.2009 godz. 10:30

CPV: 50412000-6

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Usługi serwisowe obejmujące przegląd techniczny, konserwację i kalibrację: aparatury firmy Applied Biosystems i pipet firmy Eppendorf

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 14.09.2009 pod poz. 154827-2009

Powrót na górę strony