108/Cut/09/KD/FZ

Termin składania ofert: 28.09.2009 godz. 10:30

CPV: 50211300-0

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Przedłużenie o jeden rok resursu kalendarzowego jednego kompletu łopat wirnika nośnego na śmigłowcu Mi-8T, nr fabryczny 10661, nr rej. SN-42XP

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 17.09.2009 pod poz. 322606-2009

Powrót na górę strony