115/Ckt/09/AO/FZ

Termin składania ofert: 02.10.2009 godz. 10:30

CPV: 35811200-4

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Dostawa 2.780 kpl. mundurów ćwiczebnych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 23.09.2009 pod poz. 329036-2009

Powrót na górę strony