122/Cir/09/RJ/FZ

Termin składania ofert: 20.10.2009 godz. 10:30

CPV: 45000000-7, 45330000-9, 45300000-0, 45350000-5, 45351000-2, 45400000-1, 45420000-7, 45421146-9, 45422000-1, 45430000-0, 45432000-4, 45432111-5

Wartość zamówienia: poniżej 5.150.000 euro

Wykonanie wyposażenia technologicznego pracowni balistycznej oraz robót budowlanych wykończeniowych w obiekcie Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP w Warszawie Al. Ujazdowskie 7

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 29.09.2009 pod poz. 165573-2009

Powrót na górę strony