129/BŁiI/09/PZ/FZ

Termin składania ofert: 12.10.2009 godz. 10:30

CPV: 30100000-0

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu informatycznego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 02.10.2009 pod poz. 344162-2009

Powrót na górę strony