126/BŁiI/09/MSz/FZ

Termin składania ofert: 19.10.2009 godz. 09:30

CPV: 30121000-3

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Zakup 100 szt. mobilnych urządzeń wielofunkcyjnych dla pionu ruchu drogowego KSP/KWP

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 08.10.2009 pod poz. 350560-2009

Powrót na górę strony