135/BŁiI/09/PZ/FZ

Termin składania ofert: 06.11.2009 godz. 10:30

CPV: 32428000-9

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Zakup i instalacja urządzeń aktywnych sieci (router’ów) w jednostkach terenowych Policji – modernizacja sprzętu z wykorzystaniem posiadanych przez Zamawiającego kart rozszerzeń

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 29.10.2009 pod poz. 378178-2009

Powrót na górę strony