144/Cut/09/KD/FZ

Termin składania ofert: 19.11.2009 godz. 10:30

CPV: 18444110-7

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Dostawa 400 szt. hełmów kuloodpornych typu MICH

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 10.11.2009 pod poz. 391640-2009

Powrót na górę strony