143/Cut/09/EJ/FZ

Termin składania ofert: 20.11.2009 godz. 09:30

CPV: 35200000-6

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Zakup 566 szt. policyjnych tarcz ochronnych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 12.11.2009 pod poz. 206505-2009

Powrót na górę strony