155/BŁiI/09/PZ/FZ

Termin składania ofert: 02.12.2009 godz. 09:30

CPV: 30121000-3

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Zakup 100 szt. urządzeń wielofunkcyjnych dla pionu ruchu drogowego KSP/KWP

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 20.11.2009 pod poz. 216869-2009

Powrót na górę strony