161/BŁiI/09/PZ/FZ

Termin składania ofert: 08.12.2009 godz. 10:30

CPV: 32420000-3

Wartość zamówienia: poniżej 133.000 euro

Zakup komponentów sieciowych i stacji dostępowych dla Narodowej Jednostki Europolu

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 30.11.2009 pod poz. 412282-2009

Powrót na górę strony