Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
29/Ctr/09/AS/FA powyżej 133.000 euro 34410000-4 Dostawa 51 sztuk motocykli ciężkich wraz z wyposażeniem w ramach projektu NMF - Poprawa wyposażenia technicznego przygranicznych jednostek Policji odpowiedzialnych za zwalczanie przestępczości transgranicznej, zorganizowanej oraz nielegalnej migracji, nr 4/NMF/PL0234/08 12.05.2009 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
28/Ckt/09/AO/FZ poniżej 133.000 euro 50310000-1 Konserwacja i naprawa kserokopiarek MITA, RICOH, GESTETNER, XEROX, CANON, KONICA MINOLTA, UTAX, TOSHIBA (wraz z dostawą i wymianą części i materiałów eksploatacyjnych) użytkowanych przez komórki organizacyjne Komendy Głównej Policji zlokalizowane na terenie Warszwy i Legionowa 20.03.2009 godz 11:30 pełna treść ogłoszenia
25/Cut/09/JC poniżej 133.000 euro 09131100-7 Sprzedaż i wydawanie paliwa lotniczego JET A-1 do śmigłowców i autocystern Zamawiającego 12.03.2009 godz 09:30 pełna treść ogłoszenia
18/Ctr/09/MK powyżej 133.000 euro 34000000, 34114200 Dostawa 35 sztuk samochodów osobowych oznakowanych o podwyższonych parametrach wyposażonych w mobilny terminal dostępowy do baz danych w ramach projektu - "Poprawa wyposażenia technicznego przygranicznych jednostek Policji odpowiedzialnych za zwalczanie przestępczości transgranicznej, zorganizowanej oraz nielegalnej migracji nr 4/NMF/PL0234/08 11.05.2009 godz 10:30 pełna treść ogłoszenia
23/Cut/09/AS/FA poniżej 133.000 euro 315000000-1, 31521330-6, 34223000-6 Dostawa 7 mobilnych zestawów do oświetlenia miejsca interwencji dla komórek minersko-pirotechnicznych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego - " Poprawa wyposażenia technicznego przygranicznych jednostek Policji odpowiedzialnych za zwalczanie przestępczości transgranicznej, zorganizowanej oraz nielegalnej migracji nr 4/NMF/PL0234/08 18.03.2009 godz 11:30 pełna treść ogłoszenia
22/Cut/09/PC/FZ powyżej 133.000 euro 35330000-6 Zakup amunicji pistoletowej 06.04.2009 godz 09:30 pełna treść ogłoszenia
5/BŁiI/09/EJ powyżej 133.000 euro 30200000-1, 30233000-1, 4800000-8 Dostawa sprzętu i oprogramowania do pozyskiwania, analizy i archiwizacji danych z tachografów i kart kierowców, przeprowadzenie szkoleń oraz zapewnienie asysty technicznej 02.04.2009 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
17/Ctr/09/BB powyżej 133.000 euro 35412400 Dostawa 40 sztuk skuterów terenowych (Quadów) w ramach projektu NMF "Poprawa wyposażenia technicznego przygranicznych jednostek Policji odpowiedzialnych za zwalczanie przestępczości trans granicznej, zorganizowanej oraz nielegalnej migracji", nr 4/NMF/PL0234/08, Działanie 1 09.04.2009 godz 10:30 pełna treść ogłoszenia
1/Cut/09/SJ poniżej 133.000 euro 35200000-6 Zakup 46 zestawów siatek do zatrzymywania pojazdów typu VAD (Vehicle Arrest Device) 27.02.2009 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
21/BŁiI/09/MSz poniżej 133.000 euro 72253200-5 Zakup usługi wsparcia oraz dokonywania zmian w oprogramowaniu wyliczającym i ewidencjonującym wynagrodzenia funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji na okres 12 miesięcy 17.02.2009 godz 09:30 pełna treść ogłoszenia
8/Cut/09/MT powyżej 133.000 euro 09131100-7 Sprzedaż i wydawanie paliwa lotniczego JET A-1 do śmigłowców i autocystern Zamawiającego 12.03.2009 godz 09:30 pełna treść ogłoszenia
4/Cut/09/SJ poniżej 133.000 euro 31521300-1, 31521300-7, 31521330-6 Dostawa 10 mobilnych reflektorów oświetlających współfinansowanych z norweskiego mechaznimu finansowego 23.02.2009 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
7/Ckt/09/BB poniżej 133.000 euro 30197644 Dostawa papieru ksero 06.02.2009 godz 10:30 pełna treść ogłoszenia
11/Ctr/09/EMi powyżej 133.000 euro 34114200 Dostawa 66 sztuk samochodów osobowych terenowych w wersji "AWGŁ/RO" wraz z ubezpieczeniem w zakresie AC na okres 12 miesięcy 20.03.2009 godz 10:30 pełna treść ogłoszenia
12/Ckt/09/UM poniżej 133.000 euro 15981000-8 Sukcesywne dostawy wody mineralnej i źródlanej 03.02.2009 godz 09:30 pełna treść ogłoszenia
280/Ckt/08/JG powyżej 133.000 euro 18443320-5 Zadanie 1 czapka ćwiczebna 20 000 szt. Zadanie 2 czapka gabardynowa 10 000 szt. Zadanie 3 czapka letnia 4 000 szt. Zadanie 4 czapka zimowa 5 000 szt. 02.03.2009 godz 10:30 pełna treść ogłoszenia
261/BŁiI/08/TP powyżej 133.000 euro 48000000-8 30216200-8 Modernizacja siedemnastu dotychczas eksploatowanych w terenowych jednostkach Policji urządeń do elektronicznego daktyloskopowania oraz urządzeń do fotografii sygnalitycznej w celu ich zintegrowania do pełnofunkcyjnych stanowisk do rejestracji elektronicznej danych identyfikacyjnych osoby 09.02.2009 godz 10:30 pełna treść ogłoszenia
228/Ckt/08/EJ powyżej 133.000 euro 19231000-5 Dostawa 60 000 kompletów bielizny termoaktywnej zimowej (podkoszulki i kalesony) 06.01.2009 godz 09:30 pełna treść ogłoszenia
224/Ckt/08/EM powyżej 133.000 euro 18331000 Dostawa koszulek z krótkim rękawem (T-shirt) 14.01.2009 godz 10:30 pełna treść ogłoszenia
108/Cut/09/KD/FZ poniżej 133.000 euro 50211300-0 Przedłużenie o jeden rok resursu kalendarzowego jednego kompletu łopat wirnika nośnego na śmigłowcu Mi-8T, nr fabryczny 10661, nr rej. SN-42XP 28.09.2009 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
104/Cut/09/KD/FZ poniżej 133.000 euro 50412000-6 Usługi serwisowe obejmujące przegląd techniczny, konserwację i kalibrację: aparatury firmy Applied Biosystems i pipet firmy Eppendorf 22.09.2009 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
94/BŁiI/09/JC/FZ powyżej 133.000 euro 64200000-8 Zakup usług telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej na okres 24 miesięcy 30.10.2009 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
105/Cam/09/RJ/FZ poniżej 133.000 euro 44111000-1, 44411000-4, 44163000-0, 44212500-4, 31230000-7, 31524000-5, 31320000-5 Dostawy materiałów budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych do modernizacji i remontu budynku magazynowo-warsztatowego "D" w obiekcie KGP przy ul. Taborowej 33c w Warszawie pełna treść ogłoszenia
106/Ckt/09/AO/FZ poniżej 133.000 euro 44173000-3 Zadanie 1 - dostawa 2 000 szt. koszul służbowych letnich oraz 2 000 szt. koszul wyjściowych letnich Zadanie 2 - dostawa 500 szt. pasów białych z koalicyjką 16.09.2009 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
96/BŁiI/09/MT powyżej 133.000 euro 50000000-5 Świadczenie serwisu pogwarancyjnego dla cyfrowej sieci teletransmisyjnej POLWAN 09.10.2009 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
98/Cut/09/EJ/FZ poniżej 133.000 euro 18444110-7, 18443500-1 Zakup 400 szt. hełmów kuloodpornych oraz 100 szt. osłon balistycznych mocowanych na hełmie kuloodpornym 09.09.2009 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
95/Ckt/09/UM/FZ poniżej 133.000 euro 18317000-4 Dostawa 33 000 par skarpet letnich i 33 000 par skarpet zimowych 11.09.2009 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
92/Ctr/09/JC/FZ poniżej 133.000 euro 34114000-9 Zabudowa 10 pojazdów VW Caddy 1,9 TDI do policyjnej wersji Ambulans Poczty Specjalnej Policji na potrzeby KGP 03.09.2009 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
91/Cut/09/EJ/FZ powyżej 133.000 euro 09131000-6 Sprzedaż i wydawanie paliwa lotniczego JET A-1 w ilości 500 m3 30.09.2009 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
97/Cut/09/EJ poniżej 133.000 euro 73110000-6 Przeprowadzenie badań diagnostycznych środków minersko-zaporowych po upływie okresu gwarancji 03.09.2009 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony

Powrót na górę strony