29/Ckt/10/PZ

Termin składania ofert: 30.03.2010 godz. 10:30

CPV: 18223200-0

Wartość zamówienia: poniżej 125.000 euro

Dostawa 500 kompletów kurtek nieprzemakalnych z kamizelką i podpinką z polaru

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 23.03.2010 pod poz. 81180-2010

Powrót na górę strony