9/BŁiI/10/UM

Termin składania ofert: 07.05.2010 godz. 10:30

CPV: 32351100-9

Wartość zamówienia: powyżej 125.000 euro

Dostawa 14 kpl. modułu do dekodowania i przetwarzania sygnałów wizyjnych CCTV

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 23.03.2010  i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2010/S 60-088970

Powrót na górę strony