27/BŁiI/10/PC

Termin składania ofert: 06.04.2010 godz. 9:30

CPV: 72267000-4, 72253200-5

Wartość zamówienia: poniżej 125.000 euro

Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego sprzętu i oprogramowania standardowego dla Centralnego Systemu Dostępowego (CSD) oraz bramy dostępowej Systemu Mobilnego Dostępu do Baz Danych (SMDB)

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 26.03.2010 pod poz. 67793-2010

Powrót na górę strony