34/Cir/10/MSz

Termin składania ofert: 28.04.2010 godz. 10:30

CPV: 90511000-2, 90513200-8, 90512000-9

Wartość zamówienia: poniżej 125.000 euro

Wywóz odpadów komunalnych oraz surowcowych zbieranych łącznie z obiektów Komendy Głównej Policji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 16.04.2010 pod poz. 109006-2010

Powrót na górę strony