39/Ckt/10/MSz

Termin składania ofert: 06.05.2010 godz. 09:00

CPV: 18425000-4

Wartość zamówienia: poniżej 125.000 euro

Dostawa pasów głównych i pasków do spodni

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 21.04.2010 pod poz. 113168-2010

Powrót na górę strony