38/Cut/10/EJ

Termin składania ofert: 05.05.2010 godz. 09:30

CPV: 35000000-4

Wartość zamówienia: poniżej 125.000 euro

Zakup płyt balistycznych typu "SAPI"

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 21.04.2010 pod poz. 113348-2010

Powrót na górę strony