44/Ckt/10/JC

Termin składania ofert: 30.04.2010 godz. 10:30

CPV: 18443320-5

Wartość zamówienia: poniżej 125.000 euro

Zakup letnich i zimowych czapek służbowych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 21.04.2010 pod poz. 113052-2010

Powrót na górę strony