128/Cir/10/PZ

Termin składania ofert: 26.08.2010 godz. 9:30

CPV: 45261910-6, 45261320-3, 45261213-0, 45261214-7, 45453000-7, 45443000-4

Wartość zamówienia: poniżej 4.845.000 euro

Remont pokryć dachowych, reperacje obróbek blacharskich oraz roboty towarzyszące w obiektach KGP w Warszawie

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 11.08.2010 pod poz. 246340-2010

 

Powrót na górę strony