131/Cut/10/AS

Termin składania ofert: 2.09.2010 godz. 11:30

CPV: 38432200-4

Wartość zamówienia: poniżej 125.000 euro

Zakup chromatografu gazowego z elektroniczną kontrolą przepływu gazów wyposażony w autosampler do próbek ciekłych oraz kwadrupolowy datektor masowy

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 20.08.2010 pod poz. 259324-2010

Powrót na górę strony