137/Cut/10/JC

Termin składania ofert: 9.09.2010 godz. 10:30

CPV: 34730000-3

Wartość zamówienia: poniżej 125.000 euro

Dostawa kompletu śmigła ogonowego 8-3904-000 ser. 06 do śmigłowca Mi-8T

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 25.08.2010 pod poz. 265064-2010

Powrót na górę strony