144/BŁiI/10/MK

Termin składania ofert: 10.09.2010 godz. 10:30

CPV: 30217000-3

Wartość zamówienia: poniżej 125.000 euro

Zakup uchwytów umożliwiających mocowanie monitorów Mobilnych Terminali Przewoźnych Sunit D10 użytkowanych w pojazdach Policji oraz zakup dokumentacji i pokrowców na wymienione monitory"

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 02.09.2010 pod poz. 238203-2010

Powrót na górę strony