150/Cir/10/PZ

Termin składania ofert: 17.09.2010 godz. 09:30

CPV: 45261910-6, 45261320-3, 45261213-0, 45261214-7

Wartość zamówienia: poniżej 4.845.000 euro

Remont pokryć dachowych, reperacje obróbek blacharskich oraz roboty towarzyszące w obiektach KGP

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 3.09.2010 pod poz. 241037-2010

Powrót na górę strony