142/Cut/10/MK

Termin składania ofert: 24.09.2010 godz. 10:30

CPV: 38636100-3

Wartość zamówienia: poniżej 125.000 euro

Zakup 1 kpl. urządzenia do laserowego znakowania broni palnej

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 16.09.2010 pod poz. 253593-2010

Powrót na górę strony