155/Cir/10/PZ

Termin składania ofert: 30.09.2010 godz. 09:30

CPV: 45430000-0, 45420000-7, 45421146-9, 45330000-9,45400000-1, 45440000-3, 45453000-7, 71321000-4, 45310000-3

Wartość zamówienia: poniżej 4.845.000 euro

Remont II i III piętra budynku A wraz z wykonaniem projektu wykonawczego branży elektrycznej i teletechnicznej na obiekcie Bielany

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 16.09.2010 pod poz. 295332-2010

Powrót na górę strony