159/Cir/10/UM

Termin składania ofert: 06.10.2010 godz. 09:30

CPV: 45453000-7

Wartość zamówienia: poniżej 4.845.000 euro

Remont pomieszczenia sali konferencyjnej oraz pomieszczeń budynku administracyjno-technicznego w obiekcie KGP przy ul. Wiśniowej 58 w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 21.09.2010 pod poz. 259475-2010

Powrót na górę strony