190/KK/10/AL - 2010 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 10.11.2010 godz. 10:30

CPV: 85121000-3

Wartość zamówienia: poniżej 125.000 euro

Realizacja usług medycznych-komisyjnych badań lekarskich

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 29.10.2010 pod poz. 351814-2010

Polska Policja