233/Cut/10/TG

Termin składania ofert: 30.11.2010 godz 10:00

CPV: 43328100-9, 32234000-2

Wartość zamówienia: poniżej 125.000 euro

Zakup hydraulicznych zestawów wyważeniowych do drzwi otwieranych na zewnątrz oraz kamer termowizyjnych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 18.11.2010 pod poz. 328999-2010

Powrót na górę strony