236/Cut/10/KD

Termin składania ofert: 30.11.2010 godz. 10:30

CPV: 73110000-6

Wartość zamówienia: poniżej 125.000 euro

Badania balistyczne hełmów kuloodpornych po upływie gwarancji balistycznej oraz badania balistyczne kamizelek kuloodpornych po upływie 5 i 8 lat od daty produkcji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 22.11.2010 pod poz. 378078-2010

Powrót na górę strony