242/Cut/10/KM

Termin składania ofert: 29.11.2010 godz.10:30

CPV: 32333200-8

Wartość zamówienia: poniżej 125.000 euro

Zakup 34 sztuk kamer video

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 22.11.2010 pod poz. 332309-2010

Powrót na górę strony