232/Cut/10/BB

Termin składania ofert: 02.12.2010 godz. 10:30

CPV: 33111300-4

Wartość zamówienia: poniżej 125.000 euro

Zakup przenośnego systemu inspekcji promieniami RTG w ilości 1 komplet

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 23.11.2010 pod poz. 379524-2010

Powrót na górę strony