244/KK/10/AL

Termin składania ofert: 08.12.2010 godz. 10:30

CPV: 85121000-3

Wartość zamówienia: poniżej 125.000 euro

Realizacja usług medycznych-komisyjnych badań lekarskich

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 30.11.2010 pod poz. 341335-2010

Powrót na górę strony