254/Cut/10/KD

Termin składania ofert: 13.12.2010 godz. 10:30

CPV: 35000000-4

Wartość zamówienia: poniżej 125.000 euro

Zakup elektroniczno-akustycznego urządzenia obezwładniającego wielokrotnego użytku w ilości 40 szt.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 03.12.2010 pod poz. 395698-2010

Powrót na górę strony