253/BŁiI/10/AL

Termin składania ofert: 14.12.2010 godz. 10:30

CPV: 30214000-2, 32236000-6, 48610000-7, 48620000-0, 48820000-2, 72268000-1

Wartość zamówienia: poniżej 125.000 euro

Zakup radiotelefonów DMR i sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do rozbudowy systemu radiołączności cyfrowo-analogowej dla jednostk organizacyjnych Policji w ramach projektu RADIO II

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 06.12.2010 pod poz. 349275-2010

Powrót na górę strony