Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
14/Cut/10/EMi poniżej 125.000 euro 31224400-6 Dostawa kabli połączeniowych do modułów analizujących sygnały dźwiękowe oraz wizyjne 20.04.2010 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
15/Cut/10/JM powyżej 125.000 euro 32333100-7, 38651600-9, 32331500-7, 31214100-0, 33195100-4, 32324600-8, 32342412-3, 30232100-5, 38521000-6, 37453300-1 Dostawa urządzeń peryferyjnych do modułów analizujących sygnały wizyjne 19.04.2010 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
10/BŁiI/10/EJ powyżej 125.000 euro 32322000-6 Dostawa 14 kpl. cyfrowego systemu montażu dźwięku klasy SADiE PCM - H8 lub równoważnego wraz z dodatkowym wyposażeniem, sprzętem i oprogramowaniem 20.04.2010 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
8/BŁiI/10/EJ powyżej 125.000 euro 32322000-6, 48700000-5 Dostawa 7 kpl. cyfrowego systemu korekcji sygnałów akustycznych klasy CEDAR Host System Seria III lub równoważnego wraz z dodatkowym wyposażeniem, sprzętem i oprogramowaniem 19.04.2010 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
13/BŁiI/10/PC poniżej 125.000 euro 48820000-2 Dostawa sprzętu wraz z niezbędnymi licencjami dla Centralnego Systemu Dostępowego (CSD) 10.03.2010 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
165/BŁiI/09/KD/FZ powyżej 125.000 euro 48612000-1, 32520000-1 Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie Systemu Wsparcia Ruchu Drogowego (SWRD) 17.05.2010 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
6/Cir/10/JC poniżej 4.845.000 euro 45000000-7 Wykonanie adaptacji pomieszczeń w budynku Komendy Głównej Policji w Warszawie przy ul. Puławskiej 148/150 na potrzeby Centrum Operacyjnego KGP wraz z dokumentacją powykonawczą 12.03.2010 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
5/Ctr/10/PZ poniżej 125.000 euro 09132100-4, 09134100-8 Jednorazowa dostawa paliw płynnych, benzyny bezołowiowej Pb-95 i oleju napędowego (ON) dla Komendy Głównej Policji 12.02.2010 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
3/Cir/10/JC poniżej 4.845.000 euro 45000000-7, 45223100-7, 45442200-9, 45422000-1, 45432210-9, 45432111-5, 45421146-9, 45300000-0, 45330000-9 Wykonanie przebudowy krytej strzelnicy ćwiczebnej Komendy Głównej Policji w Warszawie przy ul. Iwickiej 14 19.02.2010 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
174/BŁiI/09/MK/FA powyżej 125.000 euro 30231100-8 Dostawa mobilnych stacji dostępowych rozumiana jako dostawa Mobilnych Terminali Przewoźnych MTP wraz z montażem we wskazanych pojazdach Policji na terenie kraju oraz kart SIM z wykupioną usługą transmisji danych w technologii GPRS/EDGE, aktywowanych w dedykowanym APN dla Zamawiającego 15.03.2010 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
149/Ctr/09/PZ/FZ powyżej 125.000 euro 34300000-0 Sukcesywna dostawa oryginalnych części zamiennych do pojazdów służbowych Policji marki FIAT 26.02.2010 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
167/Ckt/09/KD/FZ powyżej 125.000 euro 18800000-7 Dostawa 30 000 szt. par półbutów służbowych 16.03.2010 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
168/Ckt/09/AL/FZ powyżej 125.000 euro 18234000-8 Dostawa 30 000 szt. spodni służbowych letnich do półbutów 25.02.2010 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
52/Ctr/09/AS/FA powyżej 133.000 euro 34410000-4 Dostawa motocykli ciężkich w wersji "RD" wraz z wyposażeniem 15.02.2010 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
51/Ctr/09/MK powyżej 133.000 euro 34114200-1 Dostawa 120 samochodów osobowych oznakowanych z videorejestratorami 16.02.2010 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
53/Ctr/09/BB/FA powyżej 133.000 euro 34114200-1 Dostawa 18 specjalistycznych pojazdów typu furgon przeznaczonych do działań profilaktyczno-edukacyjnych 11.02.2010 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
50/Ctr/09/EMi/FA powyżej 133.000 euro 34114200-1 Dostawa pojazdów w specjalizowanej wersji Ambulans Pogotowia Ruchu Drogowego "APRD" 12.02.2010 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
170/BŁiI/09/MSz/FZ powyżej 133.000 euro 72253200-2 Zakup usługi wsparcia pogwarancyjnego dla systemów CW PK SIS1 + oraz KSI 26.02.2010 godz. 12:30 pełna treść ogłoszenia
146/BŁiI/09/PC/FZ powyżej 133.000 euro 72700000-7 Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego wraz z asystą techniczną dla Redundantnej Bramy Dostępowej (RBD) 25.01.2010 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
139/BŁiI/09/AL/FZ powyżej 133.000 euro 72253200-5 Zakup usług wsparcia pogwarancyjnego sprzętu, systemu operacyjnego i oprogramowania standardowego w ramach systemów KCIK/KSIP 26.02.2010 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
158/Ckt/09/MSz/FZ powyżej 133.000 euro 18235000-5 Dostawa 30 000 szt. półgolfów 14.01.2010 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
147/Ckt/09/UM/FZ powyżej 133.000 euro 18333000-2 Dostawa 60 000 szt. koszulek polo z krótkim rękawem 05.02.2010 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
140/BŁiI/09/UM/FZ poniżej 133.000 euro 72700000-7 Zakup usługi serwisowej dla urządzeń aktywnych sieci (router'ów, switch'y, firewall'i) znajdujących się w obiektach KGP. 10.12.2009 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
153/BF/09/KD/FZ poniżej 133.000 euro 30199750-2 Zakup kuponów podarunkowych dla pracowników cywilnych zatrudnionych w KGP 03.12.2009 10:30 pełna treść ogłoszenia
123/BŁiI/09/AS/FA powyżej 133.000 euro 48000000-8, 30216200-8 Zakup i instalacja 81 urządzeń do elektronicznego daktyloskopowania (LIVE SCAN) zintegrowanych ze stacją dostępową do Policyjnej Sieci Transmisji Danych oraz modernizacja 28 tradycyjnych (UDZS-1) i 53 cyfrowych (UDZS-1D) stanowisk do wykonywania fotografii sygnalitycznej i przekształcenie ich w pełnofunkcyjne stanowiska do rejestracji danych identyfikacyjnych osoby 18.12.2009 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
130/Ctr/09/JG powyżej 133.000 euro 34114210-4 Dostawa 8 szt. samochodów furgon w specjalizowanej policyjnej wersji mała więźniarka (MW6) 30.11.2009 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
133/BŁiI/09/TP/FZ poniżej 133.000 euro 72253200-5 Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego Systemu Teleinformatycznego Biura SIRENE 27.10.2009 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
121/BŁiI/09/TP/FZ poniżej 133.000 euro 5033000-7 Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego systemu zarządzania SZ DGT oraz wybranych urządzeń centrali telefonicznej DGT 3450 Millenium 26.10.2009 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
118/Ctr/09/AS/FA powyżej 133.000 euro 34114200-1 Dostawa 14 szt. samochodów typu furgon w policyjnej wersji dla Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii "ETDiE" 10.12.2009 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
120/Ctr/09/RJ/FZ poniżej 133.000 euro 34300000-0 Sukcesywne dostawy oryginalnych części zamiennych do pojazdów służbowych Policji marki Skoda, Toyota, Opel, Mitsubishi i Honda 21.10.2009 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony