Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
132/Cam/09/PC/FZ powyżej 133.000 euro 09310000-5 Zakup energii elektrycznej do obiektów Komendy Głównej Policji w Warszawie 24.11.2009 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
124/BŁiI/09/TP/FZ powyżej 133.000 euro 32428000-9 Dostawa i wdrożenie systemu monitoringu urządzeń IP w oparciu o protokół NetFlow w sieci intranet KGP 12.11.2009 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
112/Ctr/09/SJ/FA powyżej 133.000 euro 35412500-0 Dostawa 8 szt. pojazdów typu "Ruchome Stanowisko Dowodzenia" 20.11.2009 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
93/BŁiI/09/UM/FZ powyżej 133.000 euro 64214400-3 Dzierżawa przez KGP od operatorów telekomunikacyjnych cyfrowych i analogowych łączy telekomunikacyjnych 22.10.2009 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
101/BŁiI/09/AS/FA powyżej 133.000 euro 48000000-8, 48611000-4, 48820000-2 Wdrożenie do eksploatacji skorowidza DAKTYL III polegające na realizacji nowej aplikacji skorowidza DAKTYL III (moduł główny systemu, realizowany poza systemem KSIP) 28.10.2009 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
99/Ckt/09/MSz/FZ powyżej 133.000 euro 18223200-0, 18234000-8 Dostawa 30 000 szt. kurtek służbowych zimowych z podpinką i ocieplaczem z polaru oraz 30 000 szt. spodni służbowych zimowych 12.11.2009 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
100/Ckt/09/EJ/FZ powyżej 133.000 euro 19231000-4 Dostawa 30 000 kompletów bielizny termoaktywnej zimowej (podkoszulki i kalesony) 04.11.2009 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
80/Cut/09/PC/FZ powyżej 133.000 euro 33694000 Zakup 9470 szt. urządzeń do jednorazowego użytku do wstępnego wykrywania w ślinie osób kierujących pojazdami środków działających podobnie do alkoholu 10.11.2009 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
82/Cut/09/SJ/FA powyżej 133.000 euro 35815100 Dostawa kamizelek kuloodpornych kamuflowanych typ "męski" 30.09.2009 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
49/Ctr/09/RJ/FZ powyżej 133.000 euro 34300000-0 Sukcesywna dostawa oryginalnych części zamiennych do pojazdów służbowych Policji marki KIA 25.08.2009 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
19/Ctr/09/JG powyżej 133.000 euro 34121000-1, 34114210-4 Dostawa 4 pojazdów "Duża więźniarka" 30.04.2009 godz 10:30 pełna treść ogłoszenia
282/Cut/08/JGG powyżej 133.000 euro 30236200 Dostawa i instalacja 65 kompletnych stanowisk pełnofunkcyjnych do rejestracji elektronicznej danych identyfikacyjnych osoby 31.03.2009 godz 11:00 pełna treść ogłoszenia
84/Cut/10/JC poniżej 125.000 euro 50211300-0 Przedłużenie o jeden rok resursu kalendarzowego jednego kompletu łopat wirnika nośnego na śmigłowcu Mi-8T 22.07.2010 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
92/Cir/10/PC poniżej 4.845.000 euro 45261910-6, 45261320-3, 45261213-0, 45261214-7, 45453000-7, 45443000-4 Remont pokryć dachowych, reperacje obróbek blacharskich oraz roboty towarzyszące w obiektach KGP w Warszawie 20.07.2010 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
80/BŁiI/10/MSz poniżej 125.000 euro 48820000-2 Dostawa serwera na potrzeby testu psychologicznego Multiselect 22.07.2010 r. godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
93/Cut/10/JC poniżej 125.000 euro 38651000-3 Zakup 50 sztuk cyfrowych aparatów fotograficznych typu lustrzanka 27.07.2010 r. godz 10:30 pełna treść ogłoszenia
77/Cut/10/PC powyżej 125.000 euro 38546000-4 Zakup urządzeń zrobotyzowanych do rozpoznania i neutralizacji ładunków niebezpiecznych w ilości 2 kpl. 12.08.2010 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
87/Cut/10/EMi powyżej 125.000 euro 37453300-1 Dostawa urządzeń peryferyjnych do modułów analizujących sygnały wizyjne w ramach projketu "Utworzenie kryminalistycznych zespołów wsparcia organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w zwalczaniu przestępczości 6.08.2010 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
91/BŁiI/10/MK poniżej 125.000 euro 30213100-6 Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji i innych jednostek Policji 6.07.2010 godz. 10.30 pełna treść ogłoszenia
94/Cut/10/PZ powyżej 125.000 euro 35210000-9 Zakup zestawu krytej mobilnej strzelnicy ćwiczebnej w kontenerach na naczepach podkontenerowych wraz z pierwszym wyposażeniem obiektowym 16.08.2010 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
90/BŁiI/10/MK poniżej 125.000 euro 38112100-4 Zakup urządzeń lokalizacyjnych GPS na potrzeby komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji 2.07.2010 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
81/Cut/10/AS poniżej 125.000 euro 38432200-4 Zakup chromatografu gazowego z elektroniczną kontrolą przepływu gazów wyposażony w autosampler do próbek ciekłych oraz kwadrupolowy detektor masowy 2.07.2010 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
83/Cut/10/JC powyżej 125.000 euro 50211300-0, 50212000-4 Wykonanie przeglądu śmigłowca Bell-206 BIII po 3000 h lotu 24.08.2010 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
76/Cut/10/KD powyżej 125.000 euro 18444110-7 Dostawa 1706 szt. hełmów odłamko- kuloodpornych typu MICH 9.08.2010 godz. 10.30 pełna treść ogłoszenia
82/Ckt/10/BB poniżej 125.000 euro 50310000-1 Konserwacja i naprawa kserokopiarek wraz z dostawą i wymianą części materiałów eksploatacyjnych 25.06.2010 godz. 12:30 pełna treść ogłoszenia
47/Cut/10/KD powyżej 125.000 euro 35113400-3 Dostawa ubrań podchodzeniowych lekkich wraz z hełmem w ilości 30 kpl. 4.08.2010 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
78/Ckt/10/AL powyżej 125.000 euro 35811200-4 Dostawa mundurów ćwiczebnych 22.07.2010 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
61/BŁiI/10/JM powyżej 125.000 euro 48517000-5, 48328000-3, 32322000-6 Dostawa modułu do analizy sygnału wizyjnego zarejestrowanego przez systemy multipleksujące w ramach projektu Utworzenie kryminalistycznych zespołów wsparcia organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w zwalczaniu przestępczości 22.07.2010 godz. 08:30 pełna treść ogłoszenia
72/Ctr/10/PZ poniżej 125.000 euro 34300000-0 Sukcesywna dostawa oryginalnych części zamiennych do pojazdów służbowych Policji marki Volkswagen, Mitsubishi, Ford 17.06.2010 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
74/BŁiI/10/AS powyżej 125.000 euro 48000000-8, 30216200-8 Zakup i instalacja 81 urządzeń do elektronicznego daktyloskopowania (LIVE SCAN) zintegrowanych ze stacją dostępową do Policyjnej Sieci Transmisji Danych oraz modernizacja 28 tradycyjnych (UDZS-1) i 53 cyfrowych (UDZS-1D) stanowisk do wykrywania fotografii sygnalitycznej i przekształcenie ich w pełnofunkcyjne stanowiska do rejestracji danych identyfikacyjnych osoby (dostosowanie stanowisk UDZS-1 do wykonywania zdjęć metodą cyfrową oraz integracja stanowisk UDZS-1 i UDZS-1D z urządzeniami do... 19.07.2010 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony