Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
73/Cir/10/JC poniżej 4.845.000 euro 45100000-8, 45400000-1, 45453000-7, 45261410-1, 45440000-3, 45311100-1, 45311100-2, 45321000-3, 45324000-4, 45331221-1, 45332400-7, 45312100-8, 45312200-9, 45312311-0, 45314120-845314200-3, 45314310-7, 45314320-0, 45315300-1, 45330000-9 Przebudowa budynku biurowo-technicznego KGP w Warszawie przy ul. Olszewskiej 6 28.06.2010 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
75/Ckt/10/EJ poniżej 125.000 euro 18443320-5 dostawa 8500 szt. czapek ćwiczebnych 10.06.2010 r. godz 09:30 pełna treść ogłoszenia
65/BŁiI/10/AS powyżej 125.000 euro 48000000-8 Dostawa systemu identyfikacyjnego I.S.I.S w ramach Projektu Utworzenie kryminalistycznych zespołów wsparcia organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w zwalczaniu przestępczości 12.07.2010 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
56/BŁiI/10/KD powyżej 125.000 euro 30214000-2, 48517000-5 Dostawa podstawowych jednostek komputerowych z oprogramowaniem i dodatkowym wyposażeniem dla pracowników laboratoriów kryminalistyki KGP i KWP w ramach dostawy zestawu bazodanowych urządzeń informatycznych obsługujących tworzone zespoły techniczno-eksperckie oraz modułu do badań komputerowych, w tym mobilnych zestawów oględzinowych, które jest przedmiotem projektu utworzenie kryminalistycznych zespołów wsparcia oganów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w zwalczaniu przestępczości 08.07.2010 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
45/Cut/10/KD powyżej 125.000 euro 18444110-7, 18143000-3 Dostawa 1 706 szt. hełmów odłamkowo-kuloodpornych typu MICH, 300 szt. kompozytowych hełmów odłamkowych o zwiększonej odporności balistycznej typu TC 3002 oraz zestaw aktywnej ochrony słuchu typu Supreme Mil 12.07.2010 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
71/Cut/10/PC powyżej 125.000 euro 36900000-0 Zakup 5 zestawów przenośnych walizkowych systemów zagłuszania o zastosowaniu policyjno-wojskowym dla minerów-pirotechników do blokowania emitowanego sygnału radiowego służącego do zdalnego aktywowania urządzeń wybuchowych sterowanych określonymi częstotliwościami radiowymi 07.06.2010 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
20/BLiI/10/PC powyżej 125.000 euro 30233000-1, 32322000-6 Dostawa systemów do analizy sygnałów dźwiękowych 01.07.2010 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
70/BŁiI/10/AL poniżej 125.000 euro 72253200-5 Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego sprzętu dla systemu antywirusowego 08.06.2010 godz. 13:00 pełna treść ogłoszenia
49/BŁiI/10/JM powyżej 125.000 euro 30200000-1 Dostawa 14 sztuk stanowisk badawczych dla ekspertów badań komputerowych wraz z dodatkowym wyposażeniem dla jednostek KGP i KWP realizowana w ramach dostawy "Zestaw bazpdanowych urządzeń informatycznych obsługujących tworzone zespoły techniczno-eksperckie oraz modułu do badań komputerowych, w tym mobilnych zestawów oględzinowych" w projekcie "Utworzenie kryminalistycznych zespołów wsparcia organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w zwalczaniu przestępczości" 02.07.2010 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
63/Ctr/10/EMi powyżej 125.000 euro 35412500-0 Dostawa 5 szt. pojazdów w specjalizowanej wersji "Ruchome Stanowisko Dowodzenia" 28.06.2010 godz 10.30 pełna treść ogłoszenia
69/BŁiI/10/AL poniżej 125.000 euro 72253200-5 Zakup usługi udostępniania administratorów systemu Zintegrowany System Obiegu Dokumentów Elektronicznych (ZSODE) 09.06.2010 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
46/Cut/10/KD powyżej 125.000 euro 34144730-4 Zakup 9 kpl. przenośnych systemów inspekcji promieniami RTG 1.07.2010 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
48/Cut/10/KD powyżej 125.000 euro 35200000-6 Dostawa wyrzutników bezodrzutowych w ilości 19 kpl. oraz przenośnego źródła prądu stałego - zapalarka elektryczna typu P-1 w ilości 22 szt. 30.06.2010 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
58/BŁiI/10/MK powyżej 125.000 euro 30213100-6, 30213200-7 Dostawa stanowisk mobilnych z oprogramowaniem dla pracowników laboratoriów kryminalistyki KGP i KWP w ramach projektu "Utworzenie kryminalistycznych zespołów wsparcia organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w zwalczaniu przestępczości" 22.06.2010 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
52/BŁiI/10/AS powyżej 125.000 euro 48517000-5 Dostawa pakietów oprogramowania specjalistycznego oraz użytkowego dla laboratoriów kryminalistyki KGP i KWP 22.06.2010 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
60/BŁiI/10/BB powyżej 125.000 euro 30200000-1, 30232100-5, 30236200-4, 30237000-9 Dostawa dodatkowego wyposażenia dla pracowni i laboratoriów kryminalistyki KGP i KWP, która jest przedmiotem zadania "Zestaw bazodanowych urządzeń informatycznych obsługujących tworzone zespoły techniczno-eksperckie oraz modułu do badań komputerowych, w tym mobilnych zestawów oględzinowych", realizowana w ramach projektu "Utworzenie kryminalistycznych zespołów wsparcia organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w zwalczaniu przestępczości". 29.06.2010 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
59/BŁiI/10/BB powyżej 125.000 euro 30214000-2, 30213100-6, 48517000-5 Dostawa 7 kompletów stacjonarnych i mobilnych stanowisk komputerowych z oprogramowaniem i wyposażeniem do badań antroposkopijnych w KGP i KWP, która jest przedmiotem zadania "Zestaw bazodanowych urządzeń informatycznych obsługujących tworzone zespoły techniczno-eksperckie oraz modułu do badań komputerowych, w tym mobilnych zestawów oględzinowych", realizowana w ramach projektu "Utworzenie kryminalistycznych zespołów wsparcia organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w zwalczaniu przestępczości" 24.06.2010 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
51/BLiI/10/BB powyżej 125.000 euro 30200000-1, 48517000-5 Dostawa sprzętu i oprogramowania do kryminalistycznych badań telefonów komórkowych w KGP i KWP, która jest przedmiotem zadania "Zestaw bazodanowych urządzeń informatycznych obsługujących tworzone zespoły techniczno-eksperckie oraz modułu do badań komputerowych, w tym mobilnych zestawów oględzinowych", realizowana w ramach projektu "Utworzenie kryminalistycznych zespołów wsparcia organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w zwalczaniu przestępczości". 22.06.2010 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
66/Ckt/10/EJ poniżej 125.000 euro 18443320-5 Dostawa 3 300 sztuk czapek ćwiczebnych 20.05.2010 r. godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
54/Ckt/10/PZ powyżej 125.000 euro 18235000-5 Dostawa 34 000 szt. półgolfów 23.06.2010 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
50/Ckt/10/PZ powyżej 125.000 euro 18234000-8 Dostawa 4 000 szt. spodni służbowych letnich do półbutów 25.06.2010 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
55/Ckt/10/UM powyżej 125.000 euro 18223200-0, 18234000-8 Dostawa 4 000 szt. kurtek służbowych zimowych z podpinką i ocieplaczem z polaru oraz 4 000 szt. spodni służbowych zimowych 28.06.2010 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
32/Ckt/10/UM powyżej 125.000 euro 18223200-0, 18234000-8 Dostawa kurtek służbowych letnich oraz spodni służbowych letnich do trzewików 28.06.2010 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
57/Ckt/10/EJ powyżej 125.000 euro 18310000-5 Dostawa bielizny termoaktywnej letniej i zimowej 25.06.2010 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
33/Ckt/10/BB powyżej 125.000 euro 18800000-7 Dostawa 4 472 par trzewików służbowych i 4 000 par półbutów służbowych 25.06.2010 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
40/Ckt/10/MSz powyżej 125.000 euro 18235300-8, 18317000-4 Dostawa swetrów, skarpet letnich oraz skarpet zimowych 25.06.2010 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
42/Ckt/10/AL powyżej 125.000 euro 18331000-8 Dostawa koszulek polo z krótkim rękawem oraz dostawa koszulek T-shirt 24.06.2010 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
43/Ckt/10/AL powyżej 125.000 euro 18332000-5 Dostawa koszul służbowych letnich oraz dostawa koszul służbowych 24.06.2010 r. godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
53/Ckt/10/AL powyżej 125.000 euro 35811200-4 Dostawa mundurów ćwiczebnych 02.06.2010 godz. 12:30 pełna treść ogłoszenia
31/BŁiI/10/AL powyżej 125.000 euro 30214000-2, 32236000-6, 48610000-7, 48620000-0, 48700000-5, 48820000-2, 50333100-9, 51311000-5, 51611000-9, 72253200-5, 72254100-1, 72268000-1, 72263000-6, 72265000-0, 72267000-4 Zakup sprzętu radiokomunikacyjnego, oprogramowania i usług do budowy systemu radiołączności cyfrowo-analogowej dla jednostek organizacyjnych Policji 14.06.2010 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony